Penyebab Busuk Pada Sambungan Tanaman

Banyak pembudidaya tanaman hias dan tanaman buah yang memilih cara Vegetatif atau stek atau sambung pada sebuah tanaman hiasnya dari peda melakukan penyemaian biji.selain untuk mempersingkat watku pertumbuhan serta perawatan,Sambung tanaman juga akan menghemat modal biyaya yang di keluarkan....